Otrdiena, 21. Septembris
Vārda dienas: Matīss, Modris, Mariss LV ENG
Informācijai
Kontakti
Kluba rekvizīti
Statūti
Kluba vēsture
Ventspils čempionāts kērlingā
Ventspils kauss
Ziemassvētku kauss
Spēles noteikumi
Turnīri petankā
Ventspils čempionāts petankā
Ventspils novads
Pērles
IceSharks
Co2
Lavīna
Ice Storm
QUATTRO
NEW AGE
Turnīri Latvijā
Turnīri ārpus Latvijas
Spēļu rezultāti
Rezultātu tabula
Spēļu kalendārs
Rezultātu tabula
Spēļu rezultāti
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Standings / Kopvērtējums
LIVE SCORES
Results / Rezultāti
Komandas / Teams
Turnīra norise / Agenda
Izspēles kārtība / Game procedure
Kopvērtējums / Standings
Spēļu rezultāti / Results
Spēļu rezultāti
Kopvērtējuma tabula
Standings / Kopvērtējums
Results / Rezultāti
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Fotogalerija
SLUDINĀJUMI
Spēles noteikumi

 

GALVENĀS IZMAIŅAS KĒRLINGA NOTEIKUMOS (no 2007.gada 1.jūnija)
-
Apļa turnīra spēlēm pēdējā akmens tiesības tiks piešķirtas balstoties uz metienu uz Tee-līniju palīdzību (Draw Shot Distance - DSD). Katras pirms spēles iesildīšanās beigās, viens komandas dalībnieks izdara vienu metienu (birstēšana atļauta). Komandai, kurai būs mazākais DPD (milimetros) iegūst pēdējā akmens izvēles (!) tiesības.
- Noteikts, ka birstēšanas kustībā esošai birstes galviņai NAV jāšķērso pilns akmens platums.
- Palaišanas nūja ir aizliegta visās WCF sacensībās, izņemot ratiņkrēslu kērlinga sacensības.
- Laukuma platums WCF sacensībās tiek noteikts 5.00 metru platumā (bija 4.25-4.75). Ja gadījumā nav iespējams ievērot šādus izmērus, minimālais laukuma platums var tikt noteikts 4.42 m.
- Spēli VAR uzsākt 3 cilvēku sastāvā.

1.IEVADS. Izmantoto jēdzienu skaidrojumi
Šajos noteikumos lietotie termini skaidroti tiesnešu normās un citos Federācijas un tās amatpersonu oficiālos dokumentos:
a) "COMPETITION" (sacensības) nozīmē jebkāda skaita komandu spēles ar mērķi noteikt uzvarētāju;
b) "END" nozīmē to spēles daļu, kurā divas komandas pārmaiņus izslidina astoņus akmeņus katra un nosaka iegūto punktu skaitu:
c) Ja komandā ir reģistrēti pieci (5) spēlētāji, tad šie pieci spēlētāji ir vienādā statusā un var tikt izmantoti jebkurā laikā, saskaņā ar noteikumiem, SKIPA (komandas kapteiņa) un trenera ieskatiem;
d) "Federācija" nozīmē Pasaules Kērlinga Federācija;
e) "Spēle" nozīmē divu komandu spēli ar mērķi noskaidrot uzvarētāju;
f) "HOUSE" (māja) nozīmē teritoriju ārējās riņķa līnijas iekšpusē katrā ledus laukuma galā;
g) "MATCH" (mačs) nozīmē spēli starp divām vai vairāk komandām no vienas puses un atbilstošu skaitu komandu no otras puses ar mērķi noteikt uzvarētājpusi pēc metienu vai spēļu skaita;
h) "RINK" (slidotava) nozīmē ledus laukumu, kas iezīmēts atbilstoši Noteikumiem Nr.3.

 

2.PIELIETOJUMS.
Šie noteikumi lietojami spēlēm:
a) Federācijas juridikcijas ietvaros vai arī
b) Tām spēlēm, kurām šos noteikumus lietošanai devis kērlinga pārstāvis, kam ir šādas tiesības.

 

3."RINK" (Slidotava).
1.Ja vien iespējams, slidotavai vajadzētu tikt uzīmētai uz ledus, atbilstoši shēmai.
2. Diviem gumijas atspērienu dēlīšiem (HAKS), kuru formu un izmēru ir apstiprinājusi Federācija, un kuriem jābūt novietotiem uz FOOT LINE ar katra "haka" iekšējo malu attālumiem 7.62 cm (3 collas) no centra līnijas un uz pretējo pusi no centra līnijas. Atspēriena dēlīša garumam nevajadzētu pārsniegt 20.32 cm (8 collas). Atspēriena dēlišu gumijai jābūt stingri piestiprinātai pie koka vai kāda cita izmantotā materiāla, dēlīšiem ir jābūt iestiprinātiem ledū tik dziļi, cik praktiski ir nepieciešams, taču ne dziļāk par 5.04 cm (2 collām). Aiz atspēriena dēlīšu konstrukcijām nedrīkst atrasties nekādi stiprinājumi.
3. BACK LINE aizmugurējai malai ir jāsakrīt ar ārējās riņķa līnijas apzīmējuma ārējo malu vietā, kur centra līnija krusto BACK LINE.

 

4.AKMEŅI.
1. Kērlinga akmeņu formai ir jābūt cirkulārai apļveida formai.
2. Neviens akmens, ieskaitot roktura un stiprinājuma svaru, nedrīkst svērt vairāk par 19.96 kg (44 mārciņas) un pārsniegt riņķa līnijas perimetru - 91.44 cm (36 collas) garumu, vai arī būt zemāks par  11.43 cm (4.5 collām).
3. Ja spēles laikā akmens tiek sabojāts, tad aizvietojošajam akmenim ir jābūt novietotam tur, kur apstājies lielākais bojātā akmens fragments. ENDS un spēle jāizspēlē līdz galam, izmantojot aizvietojošo akmeni.
4. Akmens, kurš spēles laikā apveļas uz sāna virsmas vai apveļas otrādi, ir tūlīt jāizņem no spēles.
5. Ja rokturis ir atdalījies no akmens tā izslidināšnas laikā, tad spēlētājam, ja viņa komanda tā izlemj, ir tiesības izslidināt akmeni atkārtoti.(Rokturim ir jābūt pilnībā atdalījušamies no akmens).
6. Akmeni, kurš nešķērso tālāko HOG LINE, ir tūlīt jāizņem no spēles, izņemot gadījumu, ja tas ir atsities pret kādu citu spēlē esošu akmeni.
7. Akmeni, kurš šķērso un apstājas aiz BACK LINE, tūlīt ir jāizņem no spēles.
8. Akmeni, kas atsities pret sānu bortu vai arī pieskāries sānu līnijai, tūlīt ir jāizņem no spēles.
9. Spēlē esošo akmeņu attālumu ar mērinstrumentu drīkst mērīt vienīgi tad, kad ENDA pēdējais akmens ir apstājies, izņemot gadījumus, kad, ar mērķi noskaidrot, vai akmens ir/nav spēlē un mērīšanu pieprasa SKIPS. Akmens attālumu ar mērinstrumentu palīdzību nosaka tiesnesis.
Skaidrojums: Ja akmeņu pozīcijas "mājā" ir tādas, ka ar 6 pēdu mērinstrumentu nav iespējams noteikt, vai akmens ir spēles pozīcijā, pēc "plkst.6" pozīcijas, tiesnesim tas ir jāparāda vizuāli, un viņa lēmums nav apstrīdams.
10. Visi 16 akmeņi, kas doti katram laukumam, ir jāizspēlē ENDĀ arī tad, ja spēlētāji ar kapteiņa piekrišanu ir vienojušies par punktu skaitu ENDĀ vai arī piekāpušies visā spēlē.

 

5.KOMANDAS.
1. Sacensību sākumā katrā komandā ir jābūt 4 spēlētājiem, katrs no tiem pārmaiņus  ar pretinieku komandas spēlētāju, izspēlē 2 akmeņus. Ja komandā ir reģistrēti 5 spēlētāji, tad šie pieci spēlētāji ir vienādā statusā un var tikt izmantoti jebkurā spēles brīdī, saskaņā ar noteikumiem un SKIPA un trenera ieskatiem.
2. Neviens no spēlētājiem nedrīkst izmantot apavus vai citu ekipējumu, kas varētu bojāt ledus virsmu.
Skaidrojums: Ekipējumu, kam pastāv iespēja nonāk saskarsmē ar ledus virsmu, sacensību galvenais tiesnesis var pārbaudīt un aizliegt lietot, ja ši amatpersona uzskata, ka šis ekipējums ir neatbilstošs prasībām vai arī ticis lietots tā, lai radītu tā lietotājam kādas negodīgas priekšrocības ( piemēram, nepareizi SLIDER ("slīdēšanas zolei"), īpaši sausa CORN-BROOM ("graudaina slota") u.tml.
3. Paredzētajiem dalībniekiem rotācijai spēles laikā, kas norādīta dalībniekukārtas sarakstā, jātiek ievērotai visu spēles laiku.
Skaidrojums: Pirms sacensību sākuma galvenajam tiesnesim apstiprināšanai ir jāiesniedz komandas dalībnieku kārtas numuru (rotācijas) saraksts. Šajā sarakstā jābūt norādītam rezerves spēlētājam, ja tāds ir. Uz ši saraksta jābūt SKIP un VICE SKIP, kurus ievēl atbilstoši šo noteikumu 6(3) punktam, parakstam. Ja dalībnieku kārtas numuru (rotācijas) sarakstā rodas kādas izmaiņas, jaunajam sarakstam jātiek iesniegtam galvenajam tiesnesim apstiprināšanai vismaz 30 min. pirms spēles, kurā šīs izmaiņas paredzētas, sākuma.
4. Ja kāds spēlētājs nespēj turpināt iesākto spēli, vai arī piedalīties spēles sākumā, SKIP drīkst:
a) pabeikt iesākto spēli un sākt ikvienu sekojošo spēli ar palikušajiem spēlētājiem. Šajā gadījumā pirmajiem diviem spēlētājiem jāizspēlē katram 3 akmeņi, vai arī
b) izmantot kvalificētu rezerves spēlētāju, lai pabeiktu iesākto spēli vai arī iesāktu nākošo spēli.
5. Spēlētājs, kurš izstājies no spēles slimības, traumas vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, var atkal pievienoties komandai jebkurā sacensību spēles laikā. Taču, ja ir ticis izmantots rezerves spēlētājs, tad spēlētājs, kurš izstājies no spēles, drīkst atgriezties uz laukuma tikai nākošajā spēlē.
6. Sacensību laikā komanda nedrīkst izmantot vairāk par vienu rezerves spēlētāju.

6.SKIPS (kapteinis)
1. SKIPS ir savas komandas spēles vadītājs.
2. Saskaņā ar šo noteikumu 5(3) punktu, SKIPS drīkst spēlēt jebkurā paša izvēlētā pozīcijā savā komandā.
3. Laikā, kad akmeni izspēlē SKIPS, komandas spēles vadību pārņem, dalībnieku kārtas (rotācijas) sarakstā norādītaias VICE SKIPS.

7.SPĒLĒTĀJU POZĪCIJA.
1. Visu laiku atrasties savas HOUSE "mājas" teritorijā drīkst tikai SKIPS un VICE SKIPS. Tās komandas, kura izspēlē akmeni, SKIPS drīkst izvēlēties vietu, kurā atrasties, un pretinieku komandas SKIPS nedrīkst viņu ierobežot, taču attiecībā uz ledus slaucīšanu ar mērķi ietekmēt akmens slīdēšanas ceļu pēc TEE-LINE, abiem ir vienādas tiesības.
2. Pārējiem spēlētājiem, izņemot SKIPU un VICE SKIPU, ir aizliegts atrasties aiz  HOUSE ("mājas") teritorijas, izņemot laiku, kad notiek ledus slaucīšana ar mērķi ietekmēt akmens slīdēšanas ceļu un gatavošanos akmens izslidināšanai, spēlētājiem jāatrodas gar slidotavas malām.
Skaidrojums: Komanda, kas tajā brīdī neizspēlē akmeni, nedrīkst ieņemt tādu pozīciju vai veikt tādu kustību, kas varētu traucēt, ietekmēt vai arī novērst komandas, kas tajā brīdī izspēlē akmeni, uzmanību. Tiesnesis nedrīkst pieļaut tādas darbības, kas varētu tikt interpretētas kā mēģinājumi ietekmēt pretinieku spēli.

8.AKMEŅU IZSPĒLE.
1. Spēlētāji, kas izspēli veic ar labo roku, atsperas no atspēriena dēlīša, kas atrodas pa kreisi no centra līnijas. Spēlētāji, kas izpēli veic ar kreiso roku, atsperas no atspēriena dēlīša, kas atrodas pa labi no centra līnijas. Akmeni, kas izspēlēts no nepareiza atspēriena dēlīša, tūlīt jāizņem no spēles.
2. Izspēles laikā, rokai pilnībā jāatlaiž akmens rokturis, pirms tas sasniedzis HOG LINE. Ja spēlētājs kļūdās, atlaižot akmens rokturi, tad viņa komandai šis akmens nekavējoties jāizņem no spēles. Ja šis akmens slīdēšanas laikā ir atsities pret kādu citu akmeni, tad komandai, kas izspēlējusi akmeni, tas nekavējoties jāizņem no spēles, bet jebkurš cits akmens, kas tapis izkustināts no vietas, cik precīzi vien iespējams jānovieto iepriekšējā pozīcijā, atbilstoši pretinieku komandas SKIPA ieskatiem.
Skaidrojums: Pilnībā atlaist akmens rokturi nozīmē ne tikai atbrīvot to no satvēriena, bet darīt to tā, lai roka netraucētu tiesnesim redzēt, ka akmens tiešām pilnībā atbrīvots.
3. Procedūras, kas var tikt izmantotas HOG LINE pārkāpšanas gadījumā:
a) par pirmo aizsardzības pasākumu tiek uzskatīta galvenā tiesneša sniegtā iznstrukcija pirms sacensību sanāksmē;
b) ja spēles laikā noticis ši noteikuma pārkāpums, sekojot tiesneša norādījumiem, akmens jāizņem no spēles.
Skaidrojums: Visi akmeņi, kas izspēlēti pārkāpjot HOG LINE  ir jāizņem no spēles, bet jebkurš izkustinātais akmens jānovieto iepriekšējā pozīcijā. nedrīkst tikts ņemts vērā komandas ieguvums.
4. Akmens, kas nav ticis laikus atbrīvots no satvēriena un nav arī sasniedzis tuvāko TEE-LINE, var tikt atgriezts un izspēlēts vēlreiz.
5. Spēlētājam ir jābūt gatavam izpēlēt savu akmeni, tiklīdz ir pienākusi viņa kārta, un izspēli nedrīkst izspēlēt nepamatoti ilgu laiku. Ja galvenais tiesnesis uzskata, ka spēlēts tiek pārlieku lēni, viņam par šo kļūdu ir jāinformē tās komandas, kura izspēlē SKIPS un jānorāda, ka gadījumā, ja nākamais akmens netiks izpēlēts 30 sekunžu laikā no brīža, kad galvenais tiesnesis dod signālu, viņš liks akmeni nekavējoties izņemt no spēles.
Skaidrojums: Pirmajam un otrajam spēlētājam ir jābūt gataviem izspēlēt viņu akmeņus, tiklīdz pienāk viņu kārta. Ja trešais spēlētājs vai SKIPS 2 min. laikā nav ieņēmis spēles pozīciju, SKIPAM jābūt informētam par to, ka viņa spēlētājam ir 30 sekundes laika, lai izspēlētu akmeni.
6. Ja spēlētājs izspēlē pretinieka komandai piederošu akmeni, tad akmens, kas pieder komandai, kuras spēlētājs pieļāva šo kļūdu, ir jānoliek izspēlēto kārtā.
7. Ja akmens tiek izspēlēts, neatbilstoši iepriekš noteikajai spēlētāju rotācijai, tam jātiek atgrieztam  pie spēlētājiem un izspēlētam vēlraiz, atbilstoši rotācijai, bet, ja kļūda netiek pamanīta līdz pat brīdim, kad izspēlētais akmens ir apstājies vai atsities pret akmeni, ENDS jāturpinā tā, it kā šī kļūda nebūtu notikusi un ielaista. Izspēle spēlētājam jāizdara kā pēdējā savas komandas akmens izspēle šajā ENDĀ.
8. Ja SKIPI vienosjas, ka akmens saspēle ir izlaista, bet nav iespējams noteikt, kura spēlētāja akmenim tam vajadzēja būt, šo akmeni kā pēdējo savas komandas akmeni šajā ENDĀ izspēlē komandas pirmais spēlētājs.
9. Ja viens pēc otra izspēlēti 2 vienas komandas akmeņi, pretinieku komandas SKIPAM ir jāatgriež kļūdaini izspēlētais akmens, komandai, kura kļūdījusies, un atbilstoši saviem ieskatiem jānovieto iepriekšējās pozīcijās visus tos akmeņus, kurus izkustinājis kļūdaini izspēlētais akmens, un jāturpina spēles ENDS tā, it kā šī kļūda nebūtu notikusi. Bet spēlētājs, kurš kļūdaini izspēlēja akmeni, to izspēlē vēlreiz kā savas komandas pēdējo akmeni šajā ENDĀ.
Skaidrojums: Ja šis pārkāpums netiek pamanīts, līdz brīdim, kad visi pārējie akmeņi jau izspēlēti, ENDS jāspēlē vēlreiz.
10. Ja kāds spēlētājs ir izspēlējis 3 akmeņus viena ENDA laikā, spēle ir jāturpina tā, it kā šī kļūda nebūtu notikusi, bet ceturtajam šīs komandas, kura pieļāvusi kļudu, spēlētājam ENDA beigās jāizspēlē tikai viens akmens.

9.LEDUS SLAUCĪŠANA AR MĒRĶI IETEKMĒT AKMENS SLĪDĒŠANAS CEĻU.
1.Slīdoša akmens vai arī akmens, kuru no vietas ir izkustinājis šāds slīdošs akmens, ceļu posmā starp TEE-LINES jebkurš vai pat vairāki komandas, kurai pieder izspēlētais akmens, dalībnieki var ietekmēt tā slīdēšanu slaukot ledu.
Skaidrojums: Jebkurš akmens, kas atrodas kustībā, ir slīdošs akmens. Nekustīgam akmenim ir jātiek izkustinātam, pirms sāk slaucīt ledu.
2. Teritorijā starp TEE-LINE nedrīkst slaucīt  ledu ar mērķi ietekmēt pretinieka akmeņu slīdēšanas ceļu.
3. Teritorijā aiz TEE-LINE komanda, kas nolēmusi ietekmēt akmens slīdēšanas ceļu, nedrīkst traucēt pretinieku komandai slaucīt ledu ar mērķi ietekmēt akmens slīdēšanas ceļu.
4. Tikai viens katras komandas pārstāvis teritorijā aiz TEE-LINE drīkst slaucīt ledu ar mērķi ietekmēt viena akmens slīdēšanas ceļu. Tas var būt SKIPS vai VICE SKIPS no katras komandas. Tikai tam spēlētājam, kurš atbildīgs par HOUSE teritoriju, ir atļauts ietekmēt akmens slīdēšanas ceļu, pirms akmens sasniedzis līniju.
Skaidrojums:
a) VICE-SKIPS nav atbildīgs par HOUSE teritoriju, līdz brīdim, kad to atstāj SKIPS, lai izspēlētu savu pirmo akmeni. Tad atbildīgs ir VICE-SKIPS.
b) Ja SKIPS izspēlē vairāk nekā tikai katru ceturto akmeni, tad viņam jāatjauno kontrole pār HOUSE teritoriju, tiklīdz viņu izspēlētais otrais akmens un jebkurš šī akmens iekustināts akmens ir apstājies.
5. Ledus slaucīšanas kustībām ir jātiek veiktām no vienas puses uz otru, tās nedrīkst radīt skrāpējumus akmens priekšā un tām ir jābeidzas katrā akmens pusē.
6. Ledus slaucītājiem un viņu ekipējumam ir jāatrodas acīmredzamā attālumā no akmens.
Sods: Ja komanda pārkāpj šo noteikumu un iesaistītais akmens ir viņu pašu izspēlēts tad, sekojot tiesneša norādījumiem, šim akmenim jātiek izņemtam no spēles. Taču gadījumā, ja iesaistītais akmens ir pretinieka izspēlēts, tiesnesis drīkst akmeni novietot tādā pozīcijā, kādā viņaprāt tas būtu apstājies, ja nebūtu tapis neatļauti ietekmēts. Ja pretinieku komandas SKIPAM šķiet, ka komanda, kura pārkāpj noteikumus, šādi iegūst kādas priekšrocības, akmens var tikt atstāts tajā vietā, kur tas pats apstājies.
7. Katras spēles sākumā katrs spēlētājs izlemj, kuru slotiņu izvēlēsies ar mērķi slaukot ledu šajā spēlē, un tikai šo slotiņu spēlētājs drīkst izmantot spēles laikā. Ja slotiņa kļūst neizmantojama turpmākajai spēlei, to ir jāaizvieto ar tāda paša tipa slotiņu. Aizvietošanai ir jānotiek tiesneša uzraudzībā un jābūt viņa akceptam pirms vēl slotiņa tiek pielietota. Spēles laikā slotiņas var tikt mainītas vienas komandas spēlētāju starpā, bet CORN-BROOM nevar tikt mainīta.

10.AKMEŅI, KURIEM SPĒLES LAIKĀ IZDARĪTS PIESKĀRIENS.
1. Ja slīdošajam akmenim ir pieskāries kāds no spēlētāju komandas vai arī tā ekipējums, komandai šis akmens nekavējoties jāizņem no spēles. Ja pretinieku komandas SKIPAM šķiet, ka akmens izņemšana no spēles varētu dot kādas priekšrocības noteikumus pārkāpušajai komandai, tad viņš drīkst novietot akmeni iespējami precīzi tādā pozīcijā, kādā tas būtu apstājies, ja slīdēšanas laikā tas nebūtu saņēmis pieskārienu. Pretinieku komandas SKIPS drīkst pārvietot arī citus akmeņus, kas varētu tikt izkustināti no vietas, ja izspēlētais akmens nebūtu saņēmis pieskārienu un būtu atļauts turpināt slīdēšanu.
Skaidrojums: Lai pretinieku komandas SKIPS drīkstētu pārvietot kādu potenciāli iekustinātu akmeni, pārkāpumam ir jābūt notikušam HOG-LINE iekšpusē.
2. Ja slīdošam akmenim pieskārienu iedeva pretinieku komandas spēlētāji vai to ekipējums, akmenim saskaņā ar tā izspēlētājkomandas SKIPA ieskatiem, jātiek novietotam pozīcijā, kādā tas būtu apstājies, ja nebūtu saņēmis pieskārienu.
3. Ja kāda akmens pozīciju ir mainījis izspēlētais akmens, kurš saņēmis pieskārienu, noteikumus pārkāpušās komandas pretinieku SKIPS var izvēlēties sekojošus rīcības variantus:
a) izņemt no spēles akmeni, kas saņēmis pieskārienu un pārvietot visus citus akmeņus pozīcijās, kādas viņaprāt tie ieņēma pirms pēdējās izspēles.
b) Atstāt izspēlēto un pieskārienu saņēmušo akmeni, kā arī citus no vietām izkustinātos akmeņus pozīcijās, kādās tie apstājušies.

11.NO VIETAS IZKUSTINĀTIE AKMEŅI.
1. Ja izspēlētājkomandas dalībnieki no vietas izkustina akmeni, kurš varētu mainīt slīdošā akmens kursu, slīdošajam akmenim jāļauj apstāties, un, saskaņā ar pretinieku komandas SKIPA ieskatiem, tas var tikt atstāts ieņemtajā pozīcijā vai arī nekavējoties izņemts no spēles:
a) Ja izspēlēto akmeni izņem no spēles, tad pārējiem, no vietas izkustinātajiem akmeņiem ir jātiek novietotiem iepriekšējās pozīcijās.
b)Ja izpēlētais akmens tiek atstāts pozīcijā, kurā tas apstājies, tad arī no vietām izkustinātie akmeņi ir jāatstāj pozīcijā, kādā tie apstājušies.
2. Stāvošos akmeņus, kurus spēlētāji ir izkustinājuši no vietām, bet, kuri nekādi neietekmē izspēlētā akmens kustību, pretinieku komandas SKIPAM ir jānovieto iepriekšējās pozīcijās.

12.PUNKTU SKAITĪŠANA.
1. Spēles rezultātu izšķir metienu vairākums un komandas skaita vienu punktu par katru akmeni, kas tuvāk TEE kā jebkurš no pretinieku akmeņiem.
2. Skaitīt var jebkuru akmeni, kurš atrodas 1.83 m (6 pēdas) no TEE punkta.
Skaidrojums: 6 pēdu mērinstruments ir vienīgais instruments, ko atļauts lietot, lai noteiktu vai akmens ir HOUSE teritorijā.
3. Mērs jāņem no TEE punkta līdz tuvākajai akmens daļai:
Skaidrojums: Tā kā akmeņi var atšķirties platumā,  mērs nedrīkst tikt ņemts no ārējās akmens malas.
4. ENDS var tikt uzskatīts par neizšķirtu, kad par HOUSE teritoriju atbildīgie SKIPI un VICE SKIPI ir vienojušies par ši ENDA punktu skaitu.
Skaidrojums: Ja kāds no akmeņiem tiek izkustināts no vietas pirms vienošanās, noteikumus pārkāpušās komandas pretinieki saņem priekšrocības, kādas būtu radušās šo akmeni pirms tam izmērot. Ja mērot kādu akmeni, tiesnesis izkustina citu iesaistīto akmeni, šos akmeņus uzskata par neizšķirtiem.
5. Ja divi akmeņi ir tik tuvu TEE punktam, ka nav iespējams ar mērinstrumentu noteikt ieskaitāmā akmens attālumu, tad balstoties uz vizuālo iespaidu, to nosaka galvenais tiesnesis. Ja arī šādi nevar noteikt, tad Ends tiek uzskatīts BLANK ENDU. (Tukšs).
6. Ja komanda nolemj padoties pirms ENDA beigām, spēle var tikt pārtraukta tikai tad, kad ir tās komandas, kura padodas, kārta spēlēt. Šādas spēles rezultātu ir jānosaka tās pārtraukšanas brīdī un jāpaziņo rezultātu tablo. Ja tas notiek pirms vēl pēdējais spēles ENDS ir izspēlēts, atlikušo spēles daļu rezultātus uz rokas tablo vai elektroniskā tablo atzīmē ar X.

13.TIESNESIS.
1. Tiesnesis pārzin visas viņam nozīmētās spēles.
Skaidrojums: Tiesnesim jāveic funkcijas, saskaņā ar galvenā teisneša norādījumiem, atbilstoši spēles noteikumiem.
2. Tiesnesim jānosaka risinājums jebkuram abu komandu SKIPU starpā radušamies strīdīgam jautājumam, neatkarīgi no tā, vai šādu jautājumu nosaka spēles noteikumi.

14.GALVENAIS TIESNESIS.
1. galvenajam tiesnesim ir jāuzklausa un jāizlemj pārsūdzētos tiesnešu lēmumus. Viņa lēmums ir nepārsūdzams.
2. Tā kā galvenais tiesnesis ir tik pilnvarots, viņš drīkst iejaukties jebkurā brīdī jebkurā spēlē un dot norādījumus saistībā ar spēles vadību un to, ko viņš uzskata par pareizu.

15.VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI.
1.Ja rodas situācija, kuru nosaka noteikumi, tad lēmumu, balstoties uz gadījuma principu pieņem tiesnesis.
Skaidrojums: Piemēram- jebkuru akmeni, ja tā izslidināšana vai tā kurss ticis ārēji ietekmēts, un komanda vēlas, ir jāizspēlē vēlreiz.
2. Brīdinājums par soda metienu, kas piemērojami dažādās situācijās, ir jāpaziņo pirms sacensībām komandu sanāksmē.
3. Sanāksmē pirms sacensībām jāpiedalās visām komandām, galvenajam tiesnesim un vadības komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotajai personai.

16.DOPINGS.
1. Spēlēšanas kvalitāti ietekmējoša vielas apzināti vai neapzināti lietot ir aizliegts.
2. Sacensību dalībniekiem var tikt lūgts pirms, pēc vai sacensību laikā nodot analīzes dopinga testam.
3. Sacensību dalībniekiem, kura tests ir uzrādījis pozitīvu atbildi, tiek liegta dalība tālākajās sacensībās līdz brīdim, kamēr aizliegtās vielas klātbūtnes iemesls ir noskaidrots.
4. Sacensību dalībnieks, kurš atsakās piedalīties dopinga testā, tiek izslēkts no dalības tālākajās sacensībās.
N.B.! Federācijas politika un procedūra, kas attiecināma uz dopingu ir publicēta šīs grāmatas "Spēles un sacensību noteikumi" tālākajā sadaļā "Dopings" un ir uzskatāma par šī noteikuma daļu.

17.SMĒĶĒŠANA.
Pasaules čempionātu vai čempionātu spēļu norises zonas robežās ir aizliegts smēķēt.

18.NECENZĒTI VAI APVAINOJOŠI IZTEIKUMI.
Pasaules čempionātu laikā, tās norises zonas robežās spēļu dalībniekiem ir aizliegts lietot necenzētus vai apvainojošus izteikumus. Federācija drīkst diskvalificēt jebkuru šo noteikumu pārkāpušo dalībnieku.

19.IESILDĪŠANĀS PERIODS.
1. Visos Pasaules čempionātos, saskaņā ar galvenā tiesneša instrukcijām, katrai komandai tieši pirms katras spēles sākuma, ir jādod iesildīšanās periods uz ledus, uz kura notiks spēle.
2. Tieši pirms iesildīšanās pirmajai spēlei, katras komandas pārstāvim ir jāpiedalās izlozē, kurā izmanto vai nu disku, kurš ir no vienas puses gaiši krāsots, bet no otras- tumši, vai arī monētu. Tā komanda, kas vinnē izlozē, nosaka, kurai komandai būs jāizmet pēdējais akmens pirmajā ENDĀ , pēc katra notikušā ENDA uzvarētājs izvirzās vadībā (met pirmais). Atlikušajām ekstra spēlēm katrai komandai ir jāizmet pēdējais akmens pirmajā ENDĀ vienādam skaitam spēļu. Šim noteikumam jābūt iepriekš noteiktam un norādītam oficiālam neizšķirta gadījumā.
3. Komandai, kurai ir jāizspēlē pirmā ENDA pēdējais akmens ir jāiesildās pirmajai.
4. Pēc iesildīšanās perioda ledum jātiek notīrītam, bet ne ar ledus kristāliem.
5. Informācijai par iesildīšanās laiku un ilgumu komandu sanāksmē sniedz galvenais tiesnesis.

20.ATLIKŠANA.
Ja kāda iemesla dēļ spēle tiek atcelta uz vēlēku laiku vai pārtraukta uz laiku, spēle vēlāk jāatsāk tajā pašā vietā, kur tā pārtraukta.
Skaidrojums: Ja galvenais tiesnesis ar Federācijas vecākās amatpersonas līdzdalību paziņo, ka ledus kvalitāte ir neatbilstoša prasībām, spēle vai spēles daļa tiek pārtraukta uz laiku. Laiku un ledus kvalitāti nosaka augstākminētās personas.

Latvijas Kērlingu Asociācija

Fotogalerija
Ventspils 2. čempionāta petankā noslēgums 2013

Komentāri:414
Faili
VKK spēlētāju licencēšanas noteik.
VKK biedra atteikums
VKK biedra pieteikums
Failu arhīvs
Pēdējie raksti
Ventspils kērlinga kluba biedru sapulce
06.03.2017
Svētdien atsāksies cīņas Ventspils čempionāta kērlingā
08.01.2017
Ziemassvētku kauss un cūkas šņukurs šogad aizceļo uz Lietuvu
08.01.2017
Šajā nedēļas nogalē notiks cīņas par Ziemassvētku kausu 2016
17.12.2016
Ventspils čempionāts kērlingā
01.12.2016
Svētdien turpināsies cīņas Ventspils čempionātā kērlingā
25.11.2016
Ventspils kērlinga klubs aicina piedalīties turnīra 'Ziemassvētku kauss 2016' izcīņā
16.11.2016
Treniņs!
17.08.2016
Sezonas pirmais treniņš jau šo sestdien!
11.08.2016
Petankas turnīrs 'Ventspils 2016'
30.07.2016
Vairāk ziņas
Izstrādātājs Senet, 2005 © ventcurling.lv